Książka "Koziołki, Rury i Czarcie Ogony"

okładka książki "Koziołki, rury i czarcie ogony"

Książka ta to zbiór 10 legend, które w nieskomplikowany, ale rozwijający dziecięcą wyobraźnię sposób przybliżają najmłodszym historię Poznania, opartą na najbardziej znanych legendach związanych z miastem.

Obok doskonale znanych opowieści, np. o spotkaniu Lecha, Czecha i Rusa albo o dwóch koziołkach z ratuszowej wieży, znajdują się w niej także odpowiedzi na pytania: jakie rury można zjadać, jak wielki kościół da się zbudować na wołowej skórze, dlaczego diabły chciały zatopić Poznań i skąd wzięła się nazwa jednej z części Poznania – Chwaliszewa.

Legendy zostały zebrane, wnikliwie przestudiowane i starannie opracowane przez Pawła Cieliczkę, historyka i literaturoznawcę. Następnie pedagożka, przyjaciółka dzieci i książek, Małgorzata Swędrowska, ubrała legendy w przyjazne najmłodszym słowa i skojarzenia. Na koniec graficzka i wrażliwa obserwatorka świata, Joanna Bartosik, opowiedziała wszystkie historie ilustracjami.

Tak powstały „Koziołki, rury i czarcie ogony” zachęcające dzieci do czytania/słuchania tego, co ukryte w słowach, oraz czytania/patrzenia na to, co znajduje się w ilustracjach. Ilustracje wychodzą poza tekst, czyniąc opowieści jeszcze bardziej plastycznymi i otwartymi na wyobraźnię dzieci. A i dla dorosłego mogą – mamy nadzieję – stanowić ciekawy kontekst.

Wspólna wyprawa w świat legend może być kontynuowana – zachęcamy do wzięcia udziału w grze miejskiej, którą przygotowaliśmy jako rozwinięcie opowieści książkowych. Żeby wziąć udział w grze, wystarczy pobrać ze strony internetowej Poznańskiego Szlaku Legend dla Dzieci folder z mapą i zadaniami.

szlaczek z muchą

Książkę można było otrzymać podczas premiery Poznańskiego Szlaku Legend dla Dzieci w nagrodę za rozwiązanie gry miejskiej – rozdaliśmy ponad pół tysiąca egzemplarzy poszukiwaczom i poszukiwaczkom przygód.

Znajdziecie ją również: w bibliotekach poznańskich szkół podstawowych i przedszkoli, w filiach Biblioteki Raczyńskich oraz w bibliotekach powiatu poznańskiego, w bibliotekach przyszpitalnych na terenie Poznania, oraz w innych miejscach związanych w kulturą. Informacje na temat dostępności książki znajdziecie w wymienionych miejscach.

Wersja elektroniczna on-line:

szlaczek z muchą

MAŁGORZATA SWĘDROWSKA – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, wykładowczyni na UAM w Poznaniu, twórczyni koncepcji czytania wrażeniowego, animatorka warsztatów literackich i spotkań z dziećmi, popularyzatorka literatury dziecięcej. Autorka artykułów oraz książek, m.in. „Elementarza w podskokach”. W 2016 roku nominowana przez Polską Sekcję IBBY do nagrody za upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a w 2018 roku uhonorowana nagrodą Pegazika.

JOANNA BARTOSIK – doktorantka na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Projektuje i ilustruje książki, bierze udział w wystawach i konkursach, a także organizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży. Książki z jej ilustracjami były wielokrotnie nominowane (m.in. nominacje graficzne w konkursie Polskiej Sekcji IBBY „Książka Roku 2015” i „Książka Roku 2016”) i nagradzane (m.in. nagroda dla serii „RAZ, DWA, TRZY” w IX Konkursie Literatury Dziecięcej im. Haliny Skrobiszewskiej i wpisanie książek na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej).

 • Teksty legend: Małgorzata Swędrowska
 • Ilustracje i skład: Joanna Bartosik
 • Wybór legend i pomysłodawca szlaku legend w ramach PBO 2017: Paweł Cieliczko
 • Koordynacja merytoryczna: Izabela Kotlarska
 • Redakcja: Anna Mieszała, Izabela Żuk
 • Korekta: Karol Francuzik
 • Wydawca: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, dyrektor Robert Mirzyński
 • Copyright ©: CTK TRAKT 2018 Wydanie pierwsze, Poznań 2018
 • Druk: Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak sp. j.
 • Nakład: 3000 egzemplarzy
 • ISBN wersja drukowana: 978-83-62415-27-4
 • ISBN wersja online: 978-83-62415-28-1