Papierowy Teatr Kamishibai

jedna z kart papierowego teatru kamishibai z legendą „O założeniu Poznania”

Kamishibai (kami=papier, shibai=sztuka) to japoński teatr ilustracji. Magiczna skrzynka butai z kartami, które pozwalają każdemu snuć opowieść tak, jak ją czuje. Wywodząca się z Japonii sztuka głośnego czytania i opowiadania – głównie dla dzieci.

Ujmując rzecz nieco mniej metaforycznie – kamishibai to narzędzie, które z jednej strony ułatwia prowadzenie narracji, a z drugiej – nie ogranicza jej. Dając podpowiedź, pozostawia pole do interpretacji.

Ilustracje opowiadają historie, a każda plansza przedstawia kolejny fragment opowieści.

Na potrzeby naszego projektu Stowarzyszenie Zielona Grupa opracowało treści dwóch legend, dostosowując je do tej wyjątkowej formy, a Joanna Bartosik stworzyła autorskie ilustracje. Tak powstały dwa papierowe teatry kamishibai z legendami „O założeniu Poznania” i „O tym, jak diabły chciały zatopić Poznań”.

Opowieści wydane w formie kart (po 15 kart każda) wraz ze skrzynkami butai i przewodnikiem / instrukcją obsługi przekazane zostały do bibliotek, których listę znajdziecie w pliku poniżej.

  • Adaptacja tekstu na potrzeby kamishibai w oparciu o legendy spisane przez Małgorzatę Swędrowską – Urszula Ziober, Stowarzyszenie Zielona Grupa
  • Ilustracje: Joanna Bartosik
  • Skład: Stowarzyszenie Zielona Grupa
  • Korekta: Karol Francuzik
  • Wydawca: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, dyrektor Robert Mirzyński
  • Copyright ©: CTK TRAKT 2018 Wydanie pierwsze, Poznań 2018
  • Nakład: 50 egzemplarzy
  • ISBN (O założeniu Poznania): 978-83-62415-29-8
  • ISBN (O tym, jak diabły chciały zatopić Poznań): 978-83-62415-30-4

Pliki do pobrania