Poznański Szlak Legend dla Dzieci

Poznański Szlak Legend dla Dzieci to projekt skierowany do dzieci w wieku 6-10 lat oraz ich rodziców/opiekunów. Na terenie Starego Miasta wytyczona została trasa kulturowa, która wiodąc po jego placach, ulicach, kościołach i kamienicach prowadzi odbiorcę do miejsc-symboli związanych z poznańskimi legendami.

Trasie towarzyszą następujące publikacje: książka ze zbiorem dziesięciu legend, folder (mapa szlaku i gra miejska) oraz papierowy teatr kamishibai z dwiema legendami. Na stronie internetowej zamieszczone są też legendy w formie bajarskich opowieści. Ta różnorodność ma na celu podkreślenie, że legenda to nie tylko spisana i utrwalona w książce treść, ale przede wszystkim żywa opowieść.

Wrześniowej premierze Szlaku towarzyszył Festiwal Legend dla Dzieci, podczas którego odbyły się: występy bajarskie i teatralno-muzyczne, przedstawienia papierowego teatru kamishibai, animacje i warsztaty tematyczne.

Informacja o projekcie w tekście łatwym do czytania:

 

Tłumaczenie PJM

napis Poznański Szlak Legend dla Dzieci i ilustracje z książki przedstawiające diabła i króla