Poznański Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski to proces, w trakcie którego mieszkańcy lokalnej wspólnoty bezpośrednio decydują o tym, jak rozdysponować część publicznego budżetu.

[…]

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Poznania – osoba fizyczna zamieszkująca na terenie miasta Poznania.

[…]

Do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać zarówno projekty inwestycyjne (np. drogę rowerową albo plac zabaw dla dzieci), jak i pozainwestycyjne (np. święto ulicy czy kampanię społeczną). W ramach PBO finansowane mogą być wyłącznie zadania należące do zadań własnych gminy albo powiatu.

Informacje ze strony PBO 2017


Pomysłodawcą projektu w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego jest Paweł Cieliczko – historyk i literaturoznawca, który zgłosił do edycji PBO 2017 projekt "Poznańskie legendy" – szlak kulturowy. Zyskał on pozytywną opinię urzędników oraz – co najważniejsze – mieszkanek i mieszkańców Poznania, zwyciężając w ich głosowaniu w kategorii projektów rejonowych – Stare Miasto.

Po przekazaniu do realizacji Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT projekt został dostosowany do potrzeb młodych odbiorców i ewoluował w Poznański Szlak Legend dla Dzieci.