Regulamin serwisu www.szlaklegend.pl

  1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z serwisu szlaklegend.pl, zwanego dalej Serwisem.
  2. Administratorem i właścicielem serwisu jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, instytucja kultury miasta Poznania wpisana
    do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem XIV, NIP: 7781465736, REGON: 301204801, zwane dalej Centrum.
  3. Zawartość Serwisu jest własnością Centrum i jest chroniona przepisami prawa, a w szczególności ustawą z 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu zobowiązana jest do przestrzegania prawa autorskiego. Kopiowanie dozwolone jest jedynie do użytku osobistego.
  4. Dopuszcza się korzystanie z treści zamieszczonych w zakładce „Dla mediów” tylko w celach tworzenia informacji promocyjnych. Warunkiem jest każdorazowe podpisanie autorstwa zamieszczonych materiałów zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Serwisie oraz umieszczenie odnośnika do Serwisu. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany wprowadzane do udostępnionych materiałów przez osoby z nich korzystające. Zabrania się ich edytowania i zmiany bez pisemnej zgody Administratora.
  5. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Centrum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.